_MG_5797-26703b1a40b88bf8474d2de4d05f180d.jpg _MG_5827-324b55e4dcbb257eddacf427a20f2af0.jpg _MG_5828-20366274129ff423dfeb949c146cd6b2.jpg

Werkwijze

We reserveren voor een eerste consult 60 minuten. Tijdens dit consult bekijken wij de conditie van uw mond. We bespreken de situatiein uw mond en u ontvangt hierover ook schriftelijke informatie.
Vervolgens stellen we een persoonlijk mondzorgplan op, inclusief een schriftelijke kostenbegroting.
Afhankelijk van het behandelplan en uw instemming, starten we de behandeling of plannen we vervolgafspraken.

De kosten voor een eerste consult zijn maximaal €130,27.